GABINET UROLOGICZNY

dr n. med. Artur Ruciński
– specjalista urolog FEBU

DR N. MED. ARTUR RUCINSKI Specjalista urolog FEBU

Dr n. med. Artur Ruciński

1998

ukończenie studiów Akademii Medycznej w Gdańsku na wydz. lekarskim 

2004

ukończenie studiów doktoranckich  Akademii Medycznej w Gdańsku

2006

uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych

2008

uzyskanie tytułu specjalisty urologa FEBU

Specjalista UROLOG FEBU

European Board of Urology (EBU), ciało regulatorowe urologii europejskiej, organizuje elitarny egzamin specjalizacyjny z urologii od 1992 roku. Egzamin przeznaczony jest dla lekarzy pracujących w krajach Unii Europejskiej.

Egzamin EBU wprowadzony został w Polsce w 1997 roku jako narodowy egzamin specjalizacyjny dla adeptów urologii i do 2011 roku pełni rolę Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Złożenie tego egzaminu jest podstawą przyznania tytułu specjalisty-urologa uznanego w Polsce oraz prestiżowego tytułu Fellow of the European Board of Urology (FEBU).

Egzamin, mający wszelkie cechy egzaminu rzetelnego, sprawiedliwego i wielostronnego, jest organizowany i finansowany w naszym kraju przez Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU) we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) oraz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Przygotowanie i przeprowadzenie polskiej edycji tego egzaminu jest zadaniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii. Egzamin, poprzedzony sprawdzianem praktycznym, składa się z części pisemnej mającej formę testu z pytaniami wielokrotnego wyboru (MCQs – Multiple Choice Quenstions) oraz z części ustnej obejmującej przypadki kliniczne. Wyniki egzaminu uzyskiwane przez kandydatów z Polski nie ustępują wynikom uzyskiwanym przez kandydatów z innych krajów europejskich.

Do 2011 roku egzamin EBU zdało 434 polskich urologów. Urolodzy mający tytuł FEBU stanowią zatem prawie połowę wszystkich aktywnych zawodowo specjalistów-urologów w naszym kraju.

specjalista urolog febu

schorzenia urologiczne

schorzenia urologiczne febu
  • Dolegliwości związane z układem moczowym
  • Czym zajmuje się urologia?
  • Kiedy udać się do urologa?
  • Przygotowanie do wizyty

ZAPRASZAM DO PLACÓWki

Mini Medica

kliniki pl artur rucinski